Ψαλτήριον

Ψαλτήριον

Συλλογικό έργο
01-234-012
7,50 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Μεταξύ των λειτουργικών βιβλίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται το «ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ». Ο Εξάψαλμος, τα Καθίσματα του Όρθρου και του Εσπερινού, οι Πανηγυρικοί Πολυέλεοι, καθώς και οι Ψαλμοί, που αποτελούν μέρη της Ιεράς μας Υμνολογίας των καθ' ημέραν ακολουθιών και των επισήμων εορτών προέρχονται από τον θησαυρόν του «ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ». Βασικόν λοιπόν λειτουργικόν βιβλίον το «ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ».
Δι' αυτό και εθεωρήσαμεν απαραίτητον να εκδώσωμεν και το «ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ». Το «ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ» προστίθεται εις τας γνωστάς Λειτουργικάς Εκδόσεις μας το «Ευαγγέλιον», τον «Απόστολον», και την «Φυλλάδα της Θείας Λειτουργίας» του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Ελπίζομεν δε, εάν θέλη ο Θεός, να ολοκληρώσωμεν την Λειτουργικήν Βιβλιοθήκην του Ορθοδόξου. Εις την παρούσαν έκδοσιν του «ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ» προσεθέσαμεν εις το τέλος και ολίγα ερμηνευτικά λόγια, δια να βοηθήσωμεν τον ευσεβή αναγνώστην να κατανόηση κάπως βαθύτερον τα υψηλά νοήματα των Ψαλμών. Περισσότερα γράφομεν εις την Εισαγωγήν, που ακολουθεί.
Προσφέροντες και αυτό το βιβλίον προς τους ευσεβείς Ορθοδόξους Έλληνας, ως δείγμα της προς αυτούς αγάπης μας, επιζητούμεν τας προσευχάς των δια την σωτηρίαν των ψυχών μας και δια την από Θεού ενίσχυσίν μας εις την διακονίαν αυτήν, εις την οποίαν έχομεν αφιερωθή.

(Από τον πρόλογο των εκδοτών)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εισαγωγή
Οι Ψαλμοί
Κάθισμα Πρώτον (Ψαλμοί 1-8)
Κάθισμα Δεύτερον (Ψαλμοί 9-16)
Κάθισμα Τρίτον (Ψαλμοί 17-23)
Κάθισμα Τέταρτον (Ψαλμοί 24-31)
Κάθισμα Πέμπτον (Ψαλμοί 32-36)
Κάθισμα Έκτον (Ψαλμοί 37-45)
Κάθισμα Έβδομον (Ψαλμοί 46-54)
Κάθισμα Όγδοον (Ψαλμοί 55-63)
Κάθισμα Ένατον (Ψαλμοί 64-69)
Κάθισμα Δέκατον (Ψαλμοί 70-76)
Κάθισμα Ενδέκατον (Ψαλμοί 77-84)
Κάθισμα Δωδέκατον (Ψαλμοί 85-90)
Κάθισμα Δέκατον Τρίτον (Ψαλμοί 91-100)
Κάθισμα Δέκατον Τέταρτον (Ψαλμοί 101-104)
Κάθισμα Δέκατον Πέμπτον (Ψαλμοί 105-108)
Κάθισμα Δέκατον Έκτον (Ψαλμοί 109-117)
Κάθισμα Δέκατον Έβδομον (Ψαλμός 118)
Κάθισμα Δέκατον Όγδοον (Ψαλμοί 119-133)
Κάθισμα Δέκατον Ένατον (Ψαλμοί 134-142)
Κάθισμα Εικοστόν (Ψαλμοί 143-150)
Επίμετρον
Αξία και ωφέλεια των Ψαλμών
Πατερικαί ερμηνείαι εις τρεις εκ των Ψαλμών
Βασιλείου του Μεγάλου, Εισαγωγή εις την Ερμηνεία των Ψαλμών
Αστερίου του Σοφιστού, Εις τον Ψαλμόν 11ον
Βασιλείου του Μεγάλου, Εις τον Ψαλμόν 28ον
Ευθυμίου του Ζυγαδηνού, Εις τον Ψαλ. 140ον
Πίνακες

Διαστάσεις
21 x 15
Εκδότης
Συναξαριστής
ISBN
978-960-8251-82-3
Σελίδες
210
Εξώφυλλο
Σκληρό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More