Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο...

Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού

Στυλιανός Π. Αρχοντίδης
01094005
23,50 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Η παρούσα μελέτη πρωτοτυπεί και επιχειρεί να διερευνήσει εμπε­ρι­στατωμένα το πλούσιο αυτοβιογραφικό στοιχείο στο εκτενέστατο έργο του Γρηγορίου Να­ζιανζηνού, ποίηση, επιστολογραφία και ρητο­ρι­κούς λό­γους. Αυτή η πρωτο­τυ­πία της, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ένας βασικός της στόχος, πι­­στο­ποιείται, γιατί τα ήδη υπάρ­χο­ντα επιστημονικά συγγράμματα στο συ­γκε­­κριμένο ζήτημα ακροθιγώς και περιορίζονται σε κάποιες γενικές επιση­μάνσεις που αφορούν κυ­ρίως τα πιο γνωστά αυτοβιογραφικά ποιήματα του Γρη­γορίου Να­ζιαν­ζηνού. Μάλιστα ακόμα και η μετάφραση των αυτοβιο­γρα­φικών ποιη­μάτων του Γρηγορίου στην αγγλική γλώσσα έγινε σχετικά πρό­σφα­­τα, το 2003. Ακόμα ένας στόχος του συγγράμματος είναι να δια­τυ­πώσει τεκ­μη­ριωμένες απα­ντήσεις σχετικά με το ερώτημα γιατί ο Γρη­­γόριος ακο­λουθεί μία συνήθεια των εθνικών συγγραφέων με τη σύν­θεση αυτοβιο­γρα­φι­κού λόγου και πρωτο­τυπεί στο έργο του ως χρι­στιανός, ποια είναι δηλαδή τα αίτια και ταυτόχρονα οι στόχοι των αυτοβιο­γρα­φικών του έργων. Αξιοση­μείωτο είναι ότι για τη σύν­θε­ση του μελε­τήματος υιοθετήθηκε η κειμενο­κεντρική μέθοδος. Με την κειμε­νο­­κεντρική μέθοδο πρωταγωνιστικό ρόλο για την προσέγγιση των προ­σωπικών θε­μάτων του Γρηγορίου διαδραματίζει το ίδιο το κείμενό του και δίνεται μεγα­λύτερη έμφαση στον τρόπο έκφρασης και στο ύφος που επιλέγει ο Γρηγόριος, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος βιο­γρά­φος της ζωής του.

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Διαστάσεις
24 x 17
Συγγραφέας/εις
Στυλιανός Π. Αρχοντίδης
Εκδότης
Εκδόσεις Γράφημα
ISBN
978-618-5494-71-1
Σελίδες
478
Εξώφυλλο
Μαλακό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More