Το Αλατζά Ιμαρέτ της Θεσσαλονίκης και...

Το Αλατζά Ιμαρέτ της Θεσσαλονίκης και ο θεσμός των Ιμαρέτ στα Βαλκάνια

Μελπομένη Σ. Περδικοπούλου
01-262-072
56,60 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Το Αλατζά Ιμαρέτ αποτελεί στη σημερινή του μορφή ένα τυπικό παράδειγμα ζαβινιελί-τζαμιού (τζαμί με κοινωνικο-θρησκευτικές λειτουργίες), με πενταμερές προστώο, δύο κάθετους χώρους, τον επονομαζόμενο "χώρο της κλειστής αυλής" και τον χώρο προσευχής, και τέσσερις πλαϊνούς χώρους (eyvan). Το κτίσμα έχει δεχτεί λίγες παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε μεγάλο ποσοστό στην αρχική του μορφή ενώ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της πρώιμης οθωμανικής αρχιτεκτονικής, που διαδόθηκε σχεδόν σε όλη την αυτοκρατορία από τον 14ο μέχρι και τον 16ο αιώνα.

Ωστόσο, το πτωχοκομείο του Ισχάκ Πασά, κατά τη διάρκεια των έξι αιώνων ιστορίας του παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις που δέχτηκε, παρέμεινε τυπολογικά αναλλοίωτο. Σε κάθε περίπτωση, τα δομικά του προβλήματα αντιμετωπίζονταν με προγράμματα αποκατάστασης, που πραγματοποιήθηκαν με σεβασμό στις αρχιτεκτονικές και ιστορικές αξίες του μνημείου.

Παρά τη σημασία του τεμένους τόσο για την οθωμανική αρχιτεκτονική των επαρχιών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όσο και για την ιστορία της Θεσσαλονίκης από το 1484 μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, ελλείπει μέχρι σήμερα μια μονογραφία για την αρχιτεκτονική, τον ζωγραφικό και τον γλυπτό διάκοσμο και τη δομική εν γένει ιστορία του μνημείου, που στο σύνολό τους είναι αλληλένδετα με την ιστορία και την εξέλιξη της μνημειακής τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του και έπειτα.

Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα εργασία, που εξετάζει για πρώτη φορά την αρχιτεκτονική και τις ποικίλες δομικές φάσεις του τεμένους σε συνδυασμό με την τυπολογική και μορφολογική ανάλυση του ζωγραφικού και γλυπτού του διακόσμου. Παράλληλα, με τη βοήθεια γραπτών και εικαστικών μαρτυριών επιχειρείται η σκιαγράφηση της ιστορίας του Αλατζά Ιμαρέτ και της συνοικίας γύρω από αυτό από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Τέλος, εξετάζεται η εξέλιξη του αρχιτεκτονικού τύπου των ζαβιγιελί-τζαμιών και η παράλληλη πορεία του θεσμού των ιμαρέτ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αρχιτεκτονική του μορφή και η εξέλιξή της. [...]

(Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

 • ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΡΕΤ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΠΗΓΕΣ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΓΛΩΣΣΑΡΙ
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • II. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 • III. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
 • ΙΙΙ.Α. Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 • ΙΙΙ.Β. Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 • IV. Ο ΙΣΧΑΚ ΠΑΣΑΣ: Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
 • IV.A. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΧΑΚ ΠΑΣΑ
 • IV.Β. ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΑΚ ΠΑΣΑ
 • V. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: ΒΑΚΙΦΝΑΜΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ
 • V.Α. Ο ΒΑΚΙΦΝΑΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 • V.Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ
 • V.Γ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ
 • VI. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
 • VII. Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
 • VIII. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • VIII.Α. Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
 • VIII.Β. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
 • VIII.Γ. Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΑΒΙΠΕΛΙ-ΤΖΑΜΙΩΝ
 • VIII.Δ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
 • VIII.Ε. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • VIII.ΣΤ. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • VIII.Ζ. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: Ο ΜΙΝΑΡΕΣ
 • VIII.Η. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • IX. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
 • ΙΧ.Α. Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
 • ΙΧ.Β. ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΩΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
 • Χ. ΤΟ ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ: Ο ΓΛΥΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
 • Χ.Α. ΚΙΟΝΕΣ
 • Χ.Β. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ
 • Χ.Γ. ΓΥΨΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ-MUQARNAS
 • Χ.Δ. Η ΚΟΓΧΗ ΤΟΥ ΜΙΧΡΑΜΠ
 • Χ.Ε. ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ
 • XI. ΤΑ ΙΜΑΡΕΤ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • XII. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ
 • XIΙ.Α. ΖΑΚΑΤ ΚΑΙ SADAQA
 • XII.Β. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ
 • XIII. IMARAΑ. ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
 • ΧΙΙΙ.Α. ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
 • XIII.Β. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
 • XIV. ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΙΜΑΡΕΤ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
 • XIV.Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΙΜΑΡΕΤ
 • ΧIV.Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΙΜΑΡΕΤ
 • XIV.Γ. ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΙΜΑΡΕΤ
 • XV. ΤΑ ΙΜΑΡΕΤ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 • SUMMARY
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Διαστάσεις
29 x 21
Συγγραφέας/εις
Μελπομένη Σ. Περδικοπούλου
Εκδότης
Μπαρμπουνάκης
ISBN
9789602672877
Σελίδες
456
Εξώφυλλο
Μαλακό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More