Προσευχητάριον

Προσευχητάριον

Προσευχητάρια κυκλοφορούν εις πολλάς εκδόσεις, με εποικοδομητικόν πάντοτε σκοπόν. Το νέον τούτο Προσευχητάριον, ως εκκλησιαστικόν Βιβλίον, αποσκοπεί να καλύψει τον κύριον σκοπόν του είδους του, ως Θρησκευτικού Βιβλίου, ήτοι να βοηθήσει τον πιστόν να επουλώσει τον πόθον του εισ το να επικοινωνήσει με τον Δημιουργόν, προσευχόμενος κατά μονάς, εν παντί καιρώ και τόπω, επισύρων την Θείαν Χάριν και αποδεχόμενος τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

01-105-001
8,40 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος 5

Πώς οφείλομεν να σημειωνώμεθα δια του σημείου του Σταυρού 7

Το Σύμβολον της Πίστεως 12

Εωθιναί Προσευχαί 13

Ακολουθία του καθ' ημέραν Μεσονυκτικού 21

Ακολουθία του Όρθρου 34

Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος 58

Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια 61

Απολυτίκια Αναστάσιμα, Θεοτόκια 79

Απολυτίκια, Θεοτόκια, Κοντάκια Εβδομάδος 84

Ευχή εκ των Δογμάτων του αγίου Διονυσίου 91

Αι εννέα Ωδαί 98

Ακολουθία των Ωρών (Α', Γ' και ΣΤ') 123

Ακολουθία της Θ' Ώρας 142

Ακολουθία του Εσπερινού 153

Μικρόν Απόδειπνον 167

Οι 24 Οίκοι της Θεοτόκου 186

Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 205

Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 223

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 240

Προσευχαί:

α) Εις τα Σχολεία. β) Τραπέζης. γ) Εσπεριναί 275

Στιχηρά Προσόμοια, Καθίσματα, Απολυτίκια και δοξαστικά εις:

α) Ανωνύμους Αγίους, β) Αποστόλους, γ) Προφήτην, δ) Μάρτυρα, ε) Ιεράρχην, στ) Ιερομάρτυρα, ζ) Όσιον, η) Όσιους και λοιπούς Πατέρας 284

Δοξαστικά και Θεοτόκια πανηγυρικά εις:

α) Απόστολον, β) Προφήτην, γ) Μάρτυρα, δ) Ιεράρχην, ε) Ιερομάρτυρα, στ) Όσιον, ζ) Τους Αγίους Πάντας 306

Ευχαριστία μεθ' ικεσίας εις την Πανάχραντον Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν την Ζωοδόχον Πηγήν 311

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα 315

Επίκλησις του θείου Ελέους 316

Αξία και δύναμις της Προσευχής 320

Πίναξ νηστειών 324

Αι Αγρυπνίαι του έτους 325

Διαστάσεις
12,5 x 17
Εκδότης
Παπαδημητρίου
ISBN
960-550-059-0
Σελίδες
330
Εξώφυλλο
Μαλακό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More