Ο Ύμνος της Αγάπης του Απόστολου Παύλου

Ο Ύμνος της Αγάπης του Απόστολου Παύλου

IOYΣΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Ὅποιος καταπιάνεται μέ τό θέμα τῆς ἀγάπης καί νομίζει ὅτι θά τό διαπραγματευτεῖ ἱκανοποιητικά καί διεξοδικά, εἶναι τουλάχιστον ἀφελής, ἀφοῦ «ὅπου ἀγάπη, ἐκεῖ συγχρόνως καί ὁ Θεός» (Ἰσαάκ Σύρου, Λόγος A). Ἤ κατά τήν Κλίμακα, «ἐκεῖνος πού θέλει νά μιλήσει γιά τήν ἀγάπη, ἐπιχείρησε νά μιλήσει γιά τόν Θεό», ἐφόσον βέβαια ὁ ἄπειρος Θεός «ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰω. 4.8,16). 

Στήν ἀνθρώπινη ἀγάπη ὅσο κι ἄν τά ἄτομα ἑνώνονται, ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά ἐξυψωθοῦν στήν ἀπρόσιτη κατάσταση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Παρά ταῦτα ὁ Χριστός στήν ἀρχιερατική Του προσευχή, παρακαλεῖ τόν Πατέρα Του «ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν» (Ἰω. 17.20-21). Μᾶς δείχνει τόν ἀνέφικτο στόχο, γιά νά μᾶς ὑποδαυλίσει τόν ζῆλο νά ἐπιδιώξουμε νά προσπελάσουμε κατά τό δυνατόν κοντύτερα.

01-143-344
16,90 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Ὅποιος καταπιάνεται μέ τό θέμα τῆς ἀγάπης καί νομίζει ὅτι θά τό διαπραγματευτεῖ ἱκανοποιητικά καί διεξοδικά, εἶναι τουλάχιστον ἀφελής, ἀφοῦ «ὅπου ἀγάπη, ἐκεῖ συγχρόνως καί ὁ Θεός» (Ἰσαάκ Σύρου, Λόγος A). Ἤ κατά τήν Κλίμακα, «ἐκεῖνος πού θέλει νά μιλήσει γιά τήν ἀγάπη, ἐπιχείρησε νά μιλήσει γιά τόν Θεό», ἐφόσον βέβαια ὁ ἄπειρος Θεός «ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰω. 4.8,16). 

Στήν ἀνθρώπινη ἀγάπη ὅσο κι ἄν τά ἄτομα ἑνώνονται, ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά ἐξυψωθοῦν στήν ἀπρόσιτη κατάσταση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Παρά ταῦτα ὁ Χριστός στήν ἀρχιερατική Του προσευχή, παρακαλεῖ τόν Πατέρα Του «ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν» (Ἰω. 17.20-21). Μᾶς δείχνει τόν ἀνέφικτο στόχο, γιά νά μᾶς ὑποδαυλίσει τόν ζῆλο νά ἐπιδιώξουμε νά προσπελάσουμε κατά τό δυνατόν κοντύτερα.

Φοβερός ὁ λόγος. Μᾶς ζητεῖται ἡ ἀγάπη στόν ἀπόλυτο βαθμό της. Εἴμαστε παιδιά τοῦ ἑνός Πατρός, ἄρα εἴμαστε ἀδέλφια ἰσότιμα μεταξύ μας. «Ἕν Πνεῦμα... εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα· εἷς Θεός καί πατήρ πάντων», ἐπιμένει ὁ Παῦλος (Ἐφ. 4.4-6). Ἀφετέρου ἡ βαθειά καί εἰλικρινής ἀγάπη συνιστᾶ τήν κάθετη διάσταση τῆς ἀδελφότητας, κάπως ἀντίστοιχα μέ τήν κάθετη σχέση τῶν θείων προσώπων. Ἀγάπη σέ βάθος, κάθετα, θυσιαστική· καί σέ πλάτος, πρός ὅλους, χωρίς ἀποκλεισμούς. Κάθετα καί ὁριζόντια, θυσιαστική! Σταυρός! Σάν τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ἤ ἀλλοιῶς, ἀγάπη κάθετη πρός τά ἄνω, πρός τόν Θεό· καί ὁριζόντια στό πλάτος, πρός τούς ἀνθρώπους...

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

«Εάν ταις γλώσσαις... αλαλάζον»

«Και εάν έχω προφητείαν... ουδέν ειμί»

«Και εάν ψωμίσω... ουδέν ωφελούμαι»

«Και εάν παραδώ το σώμα μου... ουδέν ωφελούμαι»

Σχόλιο επεισαγωγικό

«Η αγάπη μακροθυμεί»

«Η αγάπη χρηστεύεται»

«Η αγάπη ου ζηλοί»

«Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται»

«Η αγάπη ουκ ασχημονεί»

«Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής»

«Η αγάπη ου παροξύνεται»

«Η αγάπη ου λογίζεται το κακόν»

«Η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία»

«Η αγάπη πάντα στέγει»

«Η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει»

«Η αγάπη πάντα υπομένει»

«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»

Ακροτελεύτιο

Πίνακας κύριων ονομάτων

Πίνακας αγιογραφικών χωρίων

Διαστάσεις
15 x 22
Εκδότης
Εν πλω
ISBN
9789606191558
Σελίδες
384
Εξώφυλλο
Μαλακό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More