Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής...

Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος – 17ος αιώνας

Νικόλαος Τουτός, Γεώργιος Φουστέρης

Συνέκδοση της Ακαδημίας Αθηνών και της Αγιορειτικής Εστίας. Πρόκειται για την πολυετή έρευνα που διενήργησε στα ιερά καθιδρύματα του Αγίου Όρους η Αγιορειτική Εστία δια των επιστημονικών της συνεργατών Ν. Τουτού και Γ. Φουστέρη, που είχαν τη σχετική ιδέα, και καλύπτει την έλλειψη καταγραφών και αποτυπώσεων του μνημειακού πλούτου, που επί δεκαετίες στάθηκε τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό.

01071057
37,70 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Η μνημειακή ζωγραφική κατέχει εξέχουσαν θέσιν είς τον καλλιτεχνικόν πλούτον του Αγιωνύμου ημών Όρους. Συνδεομένη αύτη εις τον ιερόν Άθω με την λατρείαν, πλέον εμφαντικώς από αλλού, αποτελεί μόνιμον μέριμναν των μοναχών, τόσον είς το επίπεδον εκφράσεως του ορθοδόξου δόγματος, όσον και εις εκείνον της υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητος. Η αθωνική μοναστική πολιτεία ήτο αποδέκτης σημαντικού μεριδίου της ηυξημένης και ποιοτικώς αναβαθμισμένης τοιχογραφικής δραστηριότητος, ή οποία παρετηρείτο είς τον ευρύτερον χώρον της Βαλκανικής. Προς τούτο και μετεκαλούντο είς το Άγιον Όρος οι καλύτεροι κάθε εποχής ζωγράφοι, δια να ιστορήσουν τα αγιορείτικα μνημεία. Τα καθολικά και αι τράπεζαι των Ιερών Μονών, τα εντός και εκτός των τειχών αυτών κατανυκτικά παρεκκλήσια, οι κοιμητηριακοί ναοί, καθώς και εκείνοι των ιερών καθισμάτων, κελλίων και ησυχαστηρίων, διασώζουν πλούσιον και ενδιαφέροντα εντοίχιον διάκοσμον. Εξ αυτών ευάριθμοι περιπτώσεις καταλέγονται είς τα αριστουργήματα της βυζαντινής ζωγραφικής, όπως αι τοιχογραφίαι του πανσέπτου Ναού του Πρωτάτου είς τάς Καρυάς. Είναι εκπληκτικόν το γεγονός, ότι είς τοσούτον σμικρόν γεωγραφικόν χώρον, ως ή ιερά αθωνική χερσόνησος, καταγράφεται τοσαύτη έκτασις τοιχογραφιών, αγγίζουσα την επιφάνειαν εκατόν περίπου χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και εκπροσωπούσα, σχεδόν όλα, τα αναπτυχθέντα, από της οργανώσεως εν αύτη του μοναχικού βίου, καλλιτεχνικά ρεύματα. 

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Διαστάσεις
31 x 24
Συγγραφέας/εις
Νικόλαος Τουτός, Γεώργιος Φουστέρης
Εκδότης
Αγιορειτική Εστία
ISBN
978-960-404-173-2
Σελίδες
461
Εξώφυλλο
Πανόδετο
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More