Προεστωτικόν

Προεστωτικόν

Συλλογικό έργο
01050027
14,10 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Συχνάκις εις τα λειτουργικά μας βιβλία συναντώμεν την προειδοποιητικήν σημείωσιν, η οποία έλαβε και παροιμιακήν σημασίαν, «ως δόξει τω προεστώτι».
Υπό τον όρον «προεστώς», εις την καθημερινήν λατρείαν της Εκκλησίας μας, νοείται ο έχων τα πρωτεία ή πρεσβεία τιμής, προερχομένης είτε εκ της διοικητικής του θέσεως, είτε εκ της προσωπικής του αξίας. Και εις μεν τας Ιεράς Μονάς κατ' εξοχήν «προεστώς», εξ οφφικίου, είναι ο εκάστοτε καθηγούμενος ή ο αναπληρωτής αυτού, εις δε τας ενοριακάς συνάξεις ο τοπικός επίσκοπος, είτε οιοσδήποτε έτερος λειτουργός του θυσιαστηρίου.
Ο ρόλος του τοιούτου «προεστώτος», ως γνωρίζομεν, έγκειται εις την ανάγνωσιν επικαίρων και σημαντικών προσευχητικών κειμένων, ως εκ προσώπου του συνευχομένου λάου, άτινα θεωρούνται και τρόπον τινά «επίσημα», παραχωρούμενα, ιδίως εις τας Ιεράς Μονάς, ενίοτε και εις επισήμους και υψηλούς φιλοξενουμένους προσκυνητάς και επισκέπτας «τιμής ένεκεν». [...]

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εισαγωγικόν σημείωμα
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Προοιμιακός
Φως ιλαρόν
Καταξίωσιν, Κύριε
Νυν απολύεις
Στερεώσαι Κύριος ο Θεός
Επουράνιε βασιλεύ
Κύριε και δέσποτα της ζωής μου
Παναγία Τριάς
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Βασιλεύ, ουράνιε
Κύριε, Κύριε, ο ρυσάμενος ημάς
Κύριε, παντοκράτορ
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ
Τριαδικά μεγαλυνάρια
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Εξάψαλμος
Ευλογητάρια αναστάσιμα
Ευλογητάρια νεκρώσιμα
Αναβαθμοί αναστάσιμοι
Οι εν εορταίς αναβαθμοί
Ανάστασιν Χριστού
Ο ν' ψαλμός
Τροπάρια Κυριακών Τριωδίου
Ωδή της Θεοτόκου
Εξαποστειλάρια αναστάσιμα
Εξαποστειλάρια της όλης εβδομάδος
Φωταγωγικά κατ' ήχον
Μικρά δοξολογία
Αγαθόν τον εξομολογείσθαι
Στερεώσαι Κύριος ο Θεός
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ - ΤΥΠΙΚΩΝ
Χριστέ το φως το αληθινόν, (ευχή Α' Ώρας)
Δέσποτα, Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ (ευχή Γ' Ώρας)
Κύριε ο Θεός ημών (ευχή ετέρα Γ' Ώρας)
Θεέ και Κύριε των δυνάμεων (ευχή ΣΤ' Ώρας)
Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ (ευχή Θ' Ώρας)
Παναγία Τριάς (ευχή των Τυπικών)
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Σύμβολον της Πίστεως: Πιστεύω εις ένα Θεόν
Η Κυριακή προσευχή: Πάτερ ημών
Παράρτημα
Καταβασίαι
Θ' ωδή και εξαποστειλάρια των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών
Ευχαί
Επί μετανοούντων
Εις πάσαν δέησιν
Λόγος κατηχητικός εις το Άγιον Πάσχα

Διαστάσεις
20 x 13
Εκδότης
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας
ISBN
960-8474-01-9
Σελίδες
192
Εξώφυλλο
Σκληρό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More