Ωρολόγιον το Μέγα

Ωρολόγιον το Μέγα

Συλλογικό έργο

Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηρίων μετά τινων απαραιτήτων προσθηκών.

Εξ όλων των λειτουργικών βιβλίων το Ωρολόγιο, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη επικαιρότητα για τα διαλαμβανόμενα κείμενα που υπάρχουν σε αυτό, του Εσπερινού και του Όρθρου, και για την πληθώρα των Απολυτικίων και Κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμον βοήθημα για όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς.

01-014-054
33,00 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Προοιμιακή Προσευχή

-Ακολουθία του Μεσονυκτικού

Α' Καθ' ημέραν

§1 Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής

§2 Της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

Β' Σαββάτου

Γ' Κυριακής

§1 Άνευ άλλης εορτής

§2 Κατά την περίοδον του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου

§3 Μεθ' εορτής

Ακολουθία του Μεσονυκτικού μετά Λιτής

-Ακολουθία του Όρθρου

Ώρα Α'

Μεσώριον της Α' Ώρας

Ώρα Γ'

Μεσώριον της Γ' Ώρας

Ώρα ς'

Μεσώριον της ς' Ώρας

Ακολουθία των Τυπικών

Ακολουθία της Τραπέζης

Σύντομος Ακολουθία της Τραπέζης

Ώρα Θ'

Μεσώριον της Θ' Ώρας

-Ακολουθία του Εσπερινού

Ευχή της Τραπέζης

Απόδειπνον μέγα

Απόδειπνον μικρόν

Πασχάλιος Ημερονύκτιος Ακολουθία

-Τροπάρια των ακινήτων εορτών όλου του ενιαυτού και των καθ' ημέραν Αγίων:

Μηνός Σεπτεμβρίου

» Οκτωβρίου

» Νοεμβρίου

» Δεκεμβρίου

» Ιανουαρίου

» Φεβρουαρίου

» Μαρτίου

» Απριλίου

» Μαΐου

» Ιουνίου

» Ιουλίου

» Αυγούστου

-Τροπάρια των εν τω Τριωδίω και Πεντηκοσταρίω κινητών εορτών:

Τριώδιον

Πεντηκοστάριον

Απολυτίκια Αναστάσιμα των οκτώ ήχων, συν τοις Θεοτοκίοις και ταις Υπακοαίς αυτών

Απολυτίκια εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα

Θεοτοκία εις έκαστον ήχον ψαλλόμενα εν όλω τω ενιαυτώ, μετά τα Απολυτίκια των μη εορταζομένων αγίων

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν

Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

-Παρακλητικοί Κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον:

Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος

Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος

-Κανόνες Ικετήριοι:

Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

Εις τον Άγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής

Εις τας επουρανίους Δυνάμεις και πάντας τους Αγίους

Εικοσιτέσσαρες Οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν

Κανών, Οίκοι και Ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα

Σύνοψις κανόνων ιερών μετά της ερμηνείας αυτών

"Πανάγιον" ή πίναξ αλφαβητικός πάντων των Αγίων

Περί Ινδικτιώνος

Περί των Κύκλων της Σελήνης

Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν

Περί των Κύκλων του Ηλίου

Κανόνιον προς εύρεσιν του ονόματος της 1ης εκάστου μηνός

Αιώνιον Κανόνιον της ημερομηνίας του αγίου Πάσχα

Μηνολογίαι του αγίου Πάσχα (1941-2099)

Πασχαλιά από του 1971-2004

Περιληπτικός πασχάλιος πίναξ 75 ετών (2025-2099)

Διαστάσεις
21 x 29
Εκδότης
Αποστολική Διακονία
ISBN
978-960-315-984-1
Σελίδες
752
Εξώφυλλο
Σκληρό εξώφυλλο
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More